Tag Archive for społeczeństwo informacyjne

Technologia informacyjna

Wraz z rozwojem komputeryzacji i szybkim postępem techniki, coraz ważniejszą dziedziną życia staje się technologia informacyjna. Technologia ta towarzyszy człowiekowi niemal każdego dnia, choć wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Tymczasem sprawne gromadzenie i przekazywanie informacji jest dla współczesnego człowieka niezbędnym warunkiem rozwoju. Czym jest technologia informacyjna? » Read more..